Επιλογή Σελίδας
asfalia

Ταξιδιωτική Ασφάλεια

Το Joytours σε συνεργασία με την AIG προσφέρει στους ταξιδιώτες του, το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα ταξιδιωτικής ασφάλισης της αγοράς, στις πιο ανταγωνιστικές τιμές.

Νιώστε ασφάλεια κατά την διάρκεια του ταξιδιού σας για κάθε απρόοπτο συμβάν όπως:

  • Παγκόσμια Υπηρεσία Βοήθειας
  • Δαπάνες λόγω καθυστέρησης αναχώρησης
  • Δαπάνες λόγω καθυστέρησης άφιξης αποσκευών
  • Ολική απώλεια αποσκευών
  • Δαπάνες λόγω διακοπής ταξιδίου από ατύχημα η ασθένεια
  • Ιατροφαρμακευτικά έξοδα ατυχήματος ή ασθένειας
  • Δαπάνες έκτακτης διακομιδής σε παγκόσμιο επίπεδο

Kαι όλα αυτά με 24 ώρη παγκόσμια υπηρεσία βοήθειας.

Επιλέξτε να ασφαλιστείτε πλήρως από το πιο κοντινό στο πιο μακρινό σας ταξίδι, επιλέγοντας το πρόγραμμα που ταιριάζει καλύτερα στις δικές σας οικογενειακές και οικονομικές προτεραιότητες!

Συνδυάστε με οποιαδήποτε υπηρεσία μας και την ταξιδιωτική ασφάλεια της AIG.

Απώλεια ζωής από ατύχημα 30.000 €

Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου καταβάλλεται στους νόμιμους κληρονόμους το αναγραφόμενο ποσό.

Μόνιμη ολική ή μερική ανικανότητα από ατύχημα 15.000 €

Σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας καταβάλλεται στον ασφαλισμένο ολόκληρο το αναγραφόμενο ποσό, ενώ σε περίπτωση μερικής ανικανότητας καταβάλλεται ποσοστό επί του αναγραφόμενου ποσού.

Μόνιμη ολική απώλεια χρήσης μέλους από ατύχημα 15.000 €

Στην έννοια της Μόνιμης Ολικής/ Μερικής Ανικανότητας από ατύχημα περιλαμβάνεται και η Μόνιμη Ολική Απώλεια Χρήσης Μέλους. Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος απολέσει η δυνατότητα χρήσης ενός μέλους του σώματός του σύμφωνα με Πίνακα, η Εταιρία του καταβάλλει ολόκληρο ή μέρος του παραπάνω ποσού.

Ιατροφαρμακευτικές δαπάνες από ατύχημα εντός / εκτός νοσοκομείου μέχρι 5.000 €

Καλύπτονται οι δαπάνες που θα γίνουν συνεπεία ατυχήματος, εντός ή εκτός νοσοκομείου, και οι οποίες πιστοποιούνται από πρωτότυπες επίσημες αποδείξεις, με ανώτατο όριο το παραπάνω ποσό. Αποζημιώνονται οι δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, σε οποιαδήποτε χώρα προορισμού, όπως αυτές εγκρίνονται από την ιατρική ομάδα της AIG Travel. Διευκρινίζεται ότι δεν αποζημιώνονται δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί στον τόπο μόνιμης κατοικίας του ασφαλισμένου.

Ιατροφαρμακευτικές δαπάνες από αιφνίδια ασθένεια εντός / εκτός νοσοκομείου μέχρι 5.000 €

Καλύπτονται οι δαπάνες που θα γίνουν συνεπεία αιφνίδιας ασθένειας, εντός/εκτός νοσοκομείου, και οι οποίες πιστοποιούνται από πρωτότυπες επίσημες αποδείξεις, με ανώτατο όριο το παραπάνω ποσό. Αποζημιώνονται οι δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, σε οποιαδήποτε χώρα προορισμού, όπως αυτές εγκρίνονται από την ιατρική ομάδα της AIG Travel. Διευκρινίζεται ότι δεν αποζημιώνονται δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί στη χώρα μόνιμης κατοικίας του ασφαλισμένου.

Δαπάνες έκτακτης διακομιδής μέχρι 5.000 €

Η Εταιρία θα καταβάλλει το παραπάνω ποσό για τις δαπάνες που θα υποστεί ο Ασφαλισμένος εάν απαιτηθεί έκτακτη διακομιδή του, λόγω σοβαρού τραυματισμού ή ασθένειας που εμφανίζεται αιφνίδια για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Καλύπτονται οι δαπάνες μεταφοράς στο πλησιέστερο Νοσηλευτικό Ίδρυμα, οι δαπάνες των ιατρικών υπηρεσιών και ιατρικών υλικών που είναι απαραίτητες κατά τη διάρκεια της έκτακτης διακομιδής, καθώς επίσης και οι δαπάνες μεταφοράς του στον τόπο κατοικίας του.

Δαπάνες μεταφοράς (επαναπατρισμού) σορού μέχρι 5.000 €

Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισμένου από ατύχημα, ή από ασθένεια που εμφανίζεται αιφνίδια για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, η Εταιρία καταβάλλει τις δαπάνες μεταφοράς της σορού στον τόπο μόνιμης κατοικίας του, με ανώτατο όριο το παραπάνω ποσό.

Έκτακτες δαπάνες επείγοντος οικογενειακού ταξιδίου & ανάρρωσης μέχρι 1.500 €. Ανώτατο όριο για δαπάνες ενοικίασης δωματίου λόγω ανάρρωσης, την ημέρα μέχρι 235,00 €

Εάν ο Ασφαλισμένος παραμείνει νοσηλευόμενος για περισσότερες από 5 ημέρες, η Εταιρία θα καταβάλλει το ποσό για ένα αεροπορικό εισιτήριο μετ’ επιστροφής σε οικονομική θέση, ενός προσώπου της επιλογής του, καθώς και τις δαπάνες ενοικίασης δωματίου σε ξενοδοχείο για την ανάρρωση του ασθενούς, με ανώτατο όριο το παραπάνω ποσό.

Απώλεια προκαταβολών λόγω ακύρωσης ταξιδίου μέχρι 700 €

Η Εταιρία αποζημιώνει την απώλεια των μη επιστρεφομένων προκαταβολών (ξενοδοχείου και/ή εισιτηρίου), μέχρι το παραπάνω ποσό εάν, πριν την ημερομηνία αναχώρησης, το ταξίδι του Ασφαλισμένου ακυρωθεί λόγω θανάτου, ασθένειας ή σοβαρού τραυματισμού που αφορά στον ίδιο, στον συνταξιδιώτη του, ή σε συγγενή του Ασφαλισμένου μέχρι β’ βαθμού συγγένειας.

Αποζημίωση λόγω διακοπής ταξιδίου μέχρι 700 €

Η Εταιρία αποζημιώνει την απώλεια των μη χρησιμοποιηθέντων αλλά και μη επιστρεφομένων και προκαταβληθέντων εξόδων (ξενοδοχείου και/ή εισιτηρίου), μέχρι το παραπάνω ποσό εάν, πριν την ημερομηνία επιστροφής, το ταξίδι του Ασφαλισμένου διακοπεί λόγω θανάτου, ασθένειας ή σοβαρού τραυματισμού που αφορά στον Ασφαλισμένο, τον συνταξιδιώτη του, ή σε συγγενή του Ασφαλισμένου μέχρι β’ βαθμού συγγένειας.

Δαπάνες λόγω καθυστέρησης αναχώρησης μέχρι 500 €

Η Εταιρία θα καταβάλει τις απαραίτητες δαπάνες, με ανώτατο όριο το παραπάνω ποσό, που θα υποστεί ο Ασφαλισμένος σε περίπτωση που το προγραμματισμένο δρομολόγιο δημόσιου μεταφορικού μέσου στο οποίο είχε οριστική κράτηση ακυρωθεί ή καθυστερήσει να αναχωρήσει πέραν των 4 ωρών, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, απεργίας ή βλάβης του μεταφορικού μέσου. Δεν γίνονται δεκτές απαιτήσεις εφόσον η καθυστέρηση είχε εγκαίρως γνωστοποιηθεί στον Ασφαλισμένο πριν από την αναχώρηση. Ως απαραίτητες θεωρούνται οι δαπάνες που αναφέρονται σε διατροφή και διαμονή σε ξενοδοχείο λόγω της καθυστέρησης.

Απώλεια πτήσης ανταπόκρισης μέχρι 500 €

Η Εταιρία αποζημιώνει, μέχρι το ποσό που αναφέρεται στο Πρόγραμμα Ασφάλισης, για τις επιπλέον απαραίτητες και λογικές δαπάνες διαμονής και μεταφοράς, που ο Ασφαλισμένος πρέπει να καταβάλλει για να φτάσει στον ταξιδιωτικό προορισμό του ή να επιστρέψει στον τόπο διαμονής του επειδή δεν έφτασε στο σημείο αναχώρησης ως την ώρα που φαίνεται στο δρομολόγιό του, επειδή:
– Τα δημόσια μέσα μεταφοράς (συμπεριλαμβανομένων και των προγραμματισμένων πτήσεων) δεν τηρούν τον πίνακα δρομολογίων συνεπεία κακών καιρικών συνθηκών, απεργιών, απεργιακών κινητοποιήσεων ή μηχανικής βλάβης,
– Το όχημα με το οποίο κινείται πάθει ατύχημα ή βλάβη.

Ολική απώλεια αποσκευών μέχρι 500 € ανά αποσκευή (μέχρι 1 αποσκευή)

Η Εταιρία θα καταβάλει, σε περίπτωση ολικής απώλειας των αποσκευών του Ασφαλισμένου, που συνέβη κατά τη διάρκεια του εναέριου, θαλάσσιου ή/και χερσαίου ταξιδιού του με δημόσιο μεταφορικό μέσο, αποζημίωση μέχρι το ποσό που αναφέρεται για κάθε αποσκευή και μέχρι το ανώτατο ποσό κατ’άτομο που αναφέρεται στο Πρόγραμμα Ασφάλισης.
Ως «Ολική Απώλεια Αποσκευής/ων» θα θεωρείται και η μεγαλύτερη των 5 ημερών καθυστερημένη άφιξη των αποσκευών μετά την άφιξη του Ασφαλισμένου στον τόπο προορισμού του, ή η μεγαλύτερη των 22 ημερών καθυστερημένη άφιξη των αποσκευών μετά την άφιξη του Ασφαλισμένου στον τόπο μόνιμης κατοικίας του.

Δαπάνες λόγω καθυστέρησης άφιξης αποσκευών μέχρι 500 €

Η Εταιρία θα καταβάλει τις απαραίτητες δαπάνες, με ανώτατο όριο το παραπάνω ποσό, προκειμένου ο Ασφαλισμένος να προμηθευτεί τα αναγκαία και βασικά είδη ρουχισμού, καθαρισμού και προσωπικών ειδών σε περίπτωση που η άφιξη των αποσκευών του στον τόπο προορισμού καθυστερήσει πέραν των 4 ωρών μετά την άφιξη του Ασφαλισμένου στον προορισμό του. Ως τόπος προορισμού δεν θεωρείται ο τόπος μόνιμης κατοικίας του Ασφαλισμένου.

24ωρη παγκόσμια βοήθεια από την AIG Travel

Άμεση ανταπόκριση / βοήθεια σε όλα τα μέρη του κόσμου μέσω ειδικής τηλεφωνικής σύνδεσης, 365 ημέρες το χρόνο σε 24ωρη βάση για όλους τους ασφαλισμένους. Σε περίπτωση επέλευσης ασφαλισμένου κινδύνου, τα κατά τόπους στελέχη της AIG Travel θα εξυπηρετούν με παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών που καλύπτονται από το παρόν ασφαλιστήριο, δηλαδή Γενικές, Τεχνικές, Ιατρικές Πληροφορίες, Ιατρική Βοήθεια και Μεταφορές. Η AIG Travel θα εγγυάται ή θα πληρώνει – κατά περίπτωση – τα ζητούμενα ποσά σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Νοσοκομεία, Ιατρούς, Μεταφορικές Εταιρείες για λογαριασμό του Ασφαλισμένου.

Σημειώσεις

• Η ασφάλεια παρέχεται αποκλειστικά στους ταξιδιώτες (ηλικίας μέχρι 74 ετών) της Joy Tours, σε συνδυασμό με  την αγορά οποιασδήποτε υπηρεσίας.
• Η παραπάνω ασφάλεια ισχύει είτε για οργανωμένο είτε για μεμονωμένο ταξίδι (αεροπορικό εισιτήριο, ξενοδοχείο, οργανωμένο πρόγραμμα ή συνδυασμό αυτών).
• Η συγκεκριμένη ταξιδιωτική ασφάλεια δεν πωλείται ξεχωριστά.

insurance

Αίτηση ενδιαφέροντος για την Ταξιδιωτική Ασφάλεια AIG:

3 + 15 =