Επιλογή Σελίδας
asfalia
Interamerican

Ταξιδιωτική Ασφάλεια

Το Joytours σε συνεργασία με την INTERAMERICAN προσφέρει στους ταξιδιώτες του, το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα ταξιδιωτικής ασφάλισης της αγοράς, στις πιο ανταγωνιστικές τιμές.

Νιώστε ασφάλεια κατά την διάρκεια του ταξιδιού σας για κάθε απρόοπτο συμβάν όπως:

 • Παγκόσμια Υπηρεσία Βοήθειας
 • Δαπάνες λόγω καθυστέρησης αναχώρησης
 • Δαπάνες λόγω καθυστέρησης άφιξης αποσκευών
 • Ολική απώλεια αποσκευών
 • Δαπάνες λόγω διακοπής ταξιδίου από ατύχημα η ασθένεια
 • Ιατροφαρμακευτικά έξοδα ατυχήματος ή ασθένειας
 • Δαπάνες έκτακτης διακομιδής σε παγκόσμιο επίπεδο

Kαι όλα αυτά με 24 ώρη παγκόσμια υπηρεσία βοήθειας.

Επιλέξτε να ασφαλιστείτε πλήρως από το πιο κοντινό στο πιο μακρινό σας ταξίδι, επιλέγοντας το πρόγραμμα που ταιριάζει καλύτερα στις δικές σας οικογενειακές και οικονομικές προτεραιότητες!

Συνδυάστε με οποιαδήποτε υπηρεσία μας και την ταξιδιωτική ασφάλεια της INTERAMERICAN.

Απώλεια ζωής από ατύχημα έως 30.000 €

Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου καταβάλλεται στους νόμιμους κληρονόμους το αναγραφόμενο ποσό.

Μόνιμη ολική ή μερική ανικανότητα από ατύχημα έως 10.000 €

Σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας καταβάλλεται στον ασφαλισμένο ολόκληρο το αναγραφόμενο ποσό, ενώ σε περίπτωση μερικής ανικανότητας καταβάλλεται ποσοστό επί του αναγραφόμενου ποσού.

Ιατροφαρμακευτικές δαπάνες από ατύχημα εκτός νοσοκομείου μέχρι 1.000 €

Καλύπτονται οι δαπάνες που θα γίνουν συνεπεία ατυχήματος, εκτός νοσοκομείου, και οι οποίες πιστοποιούνται από πρωτότυπες επίσημες αποδείξεις, με ανώτατο όριο το παραπάνω ποσό. Αποζημιώνονται οι δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, σε οποιαδήποτε χώρα προορισμού, όπως αυτές εγκρίνονται από την ιατρική ομάδα της Interamerican. Διευκρινίζεται ότι δεν αποζημιώνονται δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί στον τόπο μόνιμης κατοικίας του ασφαλισμένου.

Δαπάνες μεταφοράς (επαναπατρισμού) σορού μέχρι 5.000 €

Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισμένου από ατύχημα, ή από ασθένεια που εμφανίζεται αιφνίδια για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, η Εταιρία καταβάλλει τις δαπάνες μεταφοράς της σορού στον τόπο μόνιμης κατοικίας του, με ανώτατο όριο το παραπάνω ποσό.

Κάλυψη εξόδων ανάρρωσης στο τόπο νοσηλείας

Αν ο Ασφαλισμένος εξαιτίας περιστατικού χρειαστεί να παραμείνει στον τόπο νοσηλείας του εκτός νοσοκομείου για λόγους ανάρρωσης, η Εταιρία θα καλύψει τα έξοδα διαμονής του σε ξενοδοχείο μέχρι το ποσό που ορίζεται στο πιστοποιητικό ασφάλισης.

Απώλεια προκαταβολών λόγω ακύρωσης ταξιδίου

Η Εταιρία καλύπτει τα έξοδα που έχει πληρώσει ο Ασφαλισμένος ως προκαταβολή ή εξόφληση για προγραμματισμένο ταξίδι, το οποίο αδυνατεί να πραγματοποιήσει. Συγκεκριμένα καλύπτονται έξοδα για αεροπορικά ή ακτοπλοϊκά εισιτήρια, έξοδα διαμονής, καθώς και έξοδα συμμετοχής του Ασφαλισμένου σε δραστηριότητες στον τόπο προορισμού, μέχρι το ανώτατο όριο αποζημίωσης που αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης.
Διευκρινίζεται ότι η κάλυψη της ακύρωσης αναχώρησης ταξιδιού λήγει:
• αμέσως μετά την ολοκλήρωση του πρώτου check-in για τα αεροπορικά ταξίδια.
• μια (1) ώρα πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση του πλοίου για τα ακτοπλοϊκά ταξίδια.

Αποζημίωση λόγω διακοπής ταξιδίου

Η Εταιρία καλύπτει ένα αεροπορικό εισιτήριο και λοιπές δαπάνες έως 1.000 €

Δαπάνες λόγω καθυστέρησης αναχώρησης μέχρι 450 €

Η Εταιρία θα καταβάλει τις απαραίτητες δαπάνες, με ανώτατο όριο το παραπάνω ποσό, που θα υποστεί ο Ασφαλισμένος σε περίπτωση που το προγραμματισμένο δρομολόγιο δημόσιου μεταφορικού μέσου στο οποίο είχε οριστική κράτηση ακυρωθεί ή καθυστερήσει να αναχωρήσει πέραν των 4 ωρών, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, απεργίας ή βλάβης του μεταφορικού μέσου. Δεν γίνονται δεκτές απαιτήσεις εφόσον η καθυστέρηση είχε εγκαίρως γνωστοποιηθεί στον Ασφαλισμένο πριν από την αναχώρηση. Ως απαραίτητες θεωρούνται οι δαπάνες που αναφέρονται σε διατροφή και διαμονή σε ξενοδοχείο λόγω της καθυστέρησης.

Για καθυστέρηση πάνω από:

4 ώρες μέχρι 100€

24 ώρες μέχρι 450€

Απώλεια πτήσης ανταπόκρισης μέχρι 500 €

Για να ισχύει η κάλυψη, η καθυστέρηση της πτήσης θα πρέπει να οφείλεται σε:

 • Τεχνικούς λόγους
 • Ματαίωση πτήσης
 • Μη επιβίβαση λόγω πληρότητας της πτήσης (overbooking), με βασική προϋπόθεση ότι η αεροπορική εταιρία είχε προηγουμένως πιστοποιήσει την κράτηση του εισιτηρίου (ok status).
 • Απώλεια ανταπόκρισης λόγω καθυστέρησης της προηγούμενης πτήσης.
Ολική απώλεια αποσκευών μέχρι 500 € (ισχύει μόνο για αεροπορικά ταξίδια)

Η Εταιρία θα καταβάλει, σε περίπτωση ολικής απώλειας των αποσκευών του Ασφαλισμένου, που συνέβη κατά τη διάρκεια του εναέριου, θαλάσσιου ή/και χερσαίου ταξιδιού του με δημόσιο μεταφορικό μέσο, αποζημίωση μέχρι το ποσό που αναφέρεται για κάθε αποσκευή και μέχρι το ανώτατο ποσό κατ’άτομο που αναφέρεται στο Πρόγραμμα Ασφάλισης.
Ως «Ολική Απώλεια Αποσκευής/ων» θα θεωρείται και η μεγαλύτερη των 5 ημερών καθυστερημένη άφιξη των αποσκευών μετά την άφιξη του Ασφαλισμένου στον τόπο προορισμού του, ή η μεγαλύτερη των 22 ημερών καθυστερημένη άφιξη των αποσκευών μετά την άφιξη του Ασφαλισμένου στον τόπο μόνιμης κατοικίας του.

Δαπάνες λόγω καθυστέρησης άφιξης αποσκευών

Καλύπτονται τα έκτακτα έξοδα του Ασφαλισμένου, στην περίπτωση που καθυστερήσει η άφιξη των αποσκευών του στον τόπο προορισμού του. Τα έκτακτα έξοδα θα πρέπει να έχουν γίνει από τον Ασφαλισμένο μετά από τέσσερις (4) ώρες από την άφιξή του, για ανώτατο χρονικό διάστημα μέχρι και τέσσερις (4) μέρες, χωρίς εντωμεταξύ να έχουν φτάσει οι αποσκευές. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρία αποζημιώνει τον Ασφαλισμένο για έξοδα που έγιναν για την αγορά μόνο των απαραίτητων ατομικών ειδών, συμπεριλαμβανομένων και ειδών ρουχισμού. Το ανώτατο όριο κάλυψης αναφέρεται στο πιστοποιητικό ασφάλισης

24ωρη παγκόσμια βοήθεια από την Interamerican

Το ασφαλιστήριο καλύπτει τον Ασφαλισμένο παγκόσμια, με τον όρο ότι βρίσκεται μακριά από τον τόπο της μόνιμης διαμονής του και σε απόσταση μεγαλύτερη των πενήντα (50) χιλιομέτρων για περιστατικό στην Ελλάδα και των εκατό (100) χιλιομέτρων για περιστατικό εκτός Ελλάδος.

Σε περίπτωση ταξιδιού εκτός Ελλάδας, η Εταιρία καλύπτει τον Ασφαλισμένο για τον τόπο προορισμού του ταξιδιού που δηλώνεται στην αίτηση ασφάλισης, καθώς και για τους ενδιάμεσους τόπους μέχρι να φτάσει στον προορισμό του, αν υπάρχουν (δηλαδή, transit).

Ορίζεται ρητά ότι αποκλείεται κάθε επέμβαση της Εταιρίας σε χώρα που υπάρχει εξωτερικός πόλεμος (κηρυγμένος ή ακήρυκτος), εμφύλιος πόλεμος, επανάσταση, πραξικόπημα και πολιτικές ταραχές.

Σημειώσεις

Από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο καλύπτονται τα πρόσωπα που έχουν ηλικία μεγαλύτερη του ενός (1) μήνα. Στην περίπτωση έκτακτου περιστατικού υγείας που οφείλεται σε ασθένεια, ο Ασφαλισμένος καλύπτεται εφόσον η ηλικία του είναι μεγαλύτερη του ενός (1) μήνα και μικρότερη των 75 ετών.

Για περιστατικό που οφείλεται σε ατύχημα, δεν υπάρχει περιορισμός ηλικίας για την κάλυψη. Με αυτή την ασφάλιση δεν ασφαλίζονται πρόσωπα που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις όπως παράλυση, πνευματική ή νοητική αναπηρία, τύφλωση, κώφωση, αλκοολισμό ή άλλη σοβαρή και μόνιμη αναπηρία. Σε περίπτωση που αποδειχτεί ότι ο Ασφαλισμένος δε δικαιούται την ασφάλιση εξαιτίας των παθήσεων που αναφέρθηκαν, η ασφάλιση είναι άκυρη και η Εταιρία θα επιστρέψει εξολοκλήρου το ασφάλιστρο.

insurance

Αίτηση ενδιαφέροντος για την Ταξιδιωτική Ασφάλεια INTERAMERICAN:

4 + 14 =